หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ
กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ

ช่วงเช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองได้หารือปรับแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
ช่วงเช้า  วันที่  22 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองได้หารือปรับแก้ไขกระบว ...
2022-11-23 15:15:18
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ช่วงบ่าย  วันที่  14  พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยกา ...
2022-11-15 13:34:01
การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 สายสนับสนุนวิชาการ
ช่วงเช้า วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์การศึกษา ...
2022-11-15 13:27:41
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 10/2566
ช่วงเช้า วันที่ 20 ตุลาคม 2565 อาจารย์  ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ...
2022-11-15 13:10:54
ข่าวปัจจุบัน