หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น​(งบประมาณแผ่นดิน)​ปีงบประมาณ​ 2568 (ครั้งที่​ 2)
ช่วงเช้า วันที่ 15 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นป ...
2023-09-22 15:00:29
การประชุมงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 7
ช่วงบ่าย วันที่ 8 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัด ...
2023-09-22 14:52:53
การประชุมการประชุมจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ 2568
ช่วงเช้า วันที่ 8 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัด ...
2023-09-22 14:46:28
ประกาศ การขอผ่อนผัน ฯ ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศ การขอผ่อนผัน ฯ ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 เกิดปี พ.ศ.2546 ไม่ได้เรียน รด. หรือเ ...
2023-09-22 14:24:54
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ที่ https://reg.ssru.ac.th/isqy54
ประกาศ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566เพื่อศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ที ...
2023-09-22 14:21:44
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 6/2566
ช่วงเช้า วันที่  1 กันยายน 2566  อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การ ...
2023-09-22 14:17:47
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
ช่วงเช้า วันนี้(31 ส.ค.66)  อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็น ...
2023-09-22 14:11:58
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมน้อมรำลึกพระคุณครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมน้อมรำลึกพระคุณครู   ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566  ในวันพฤหัสบดีที่ ...
2023-09-22 13:44:13
ข่าวย้อนหลัง