หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อยื่นเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ช่วงบ่าย วันที่ 25 เมษายน 2565 บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำโดย นางสาววนัสนาฏ  ประพาลา รั ...
2022-05-17 11:48:39
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนที่​http://reg.ssru.ac.th.ได้ตั้งแต่วันที่​ 25​ เมษายน​ ท2565​ เวลา09.00​น.เป็นต้นไป
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนที่http://reg.ssru.ac.th.ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ท2565  เวลา0 ...
2022-05-17 11:34:09
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564  ครั้ง ...
2022-05-17 11:29:35
การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคการศึกษา​ ภาคเรียนที่​ 3 ปีการศึกษา​ 2564
การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษ ...
2022-05-17 10:51:11
โอกาสสำหรับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจศึกษาต่อด้านรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์
โอกาสสำหรับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจศึกษาต่อด้านรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์วิทยาลัยการเมืองและปกครอง ...
2022-05-17 10:46:25
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ขอเชิญนักวิจัย  ผู้ประกอบการ &nbs ...
2022-04-18 14:00:08
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยกระดับการของเอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบ Online
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยกระดับการของเอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบ Online สามารถเลือกรับได้ทับแบบกระ ...
2022-04-18 12:32:55
ข่าวย้อนหลัง