หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่​ 8​ กันยายน​ พ.ศ.​ 2564​ นายสมเกียรติ​ ศรีษะเนตร​ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดระนอง​ เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด​ 5 ปี​ (พ.ศ.​ 2566​ -​ 2570) จังหวัดระนอง​
วันที่​ 8​ กันยายน​ พ.ศ.​ 2564​ นายสมเกียรติ​ ศรีษะเนตร​ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดระนอง​ เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด​ 5 ปี​ (พ.ศ.​ 2566​ -​ 2570) จังหวัดระนอง​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-09-17 11:07:11

ช่วงเช้า  วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด 5  ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  จังหวัดระนอง  ณ ห้องประชุมชั้น 4  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ประธานที่ปรึกษาจัดทำแผนฯพร้อมด้วยคณะทำงาน นำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดฯ  ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet โดยมีส่วนราชการและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ