หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ช่วงเช้า วันที่ 17 กันยายน 2564 อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ​ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ช่วงเช้า วันที่ 17 กันยายน 2564 อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ​ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-10-18 12:08:40

ช่วงเช้า  วันที่  17  กันยายน 2564 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่  1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด  โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดระนอง) ณ  ห้องประชุมพาราไดซ์  โรงแรมไอเฟลอินน์  จังหวัดระนอง  การประชุมครั้งนี้  จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อประชาสัมพันธ์ และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เสนอผลงานการออกแบบ/รายละเอียด/ผลการคัดเลือกงานที่จำเป็นในระยะเร่งด่วนและระยะกลางเพื่อนำไปสู่การออกแบบรายละเอียดงานโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ รวมถึงรับฟังความเห็นจากที่ประชุม