หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ผอ.ศูนย์ฯในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2565
ผอ.ศูนย์ฯในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-03-23 10:38:12

ช่วงเช้า วันที่ 17 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงรอบบัญชี พ.ศ. 2559 - 2562 รายนายสุริยา เฟื่องสง่า  ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง และกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรณีแบ่งแยกใหม่/ตกหล่น รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562