หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-12-19 14:51:17

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32