หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ
กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ

ผอ.ศูนย์ฯระนองร่วมเป็นกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดระนอง พ.ศ. 2565 - 2570 (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)
ช่วงเช้า วันที่ 3 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ใ ...
2022-03-22 21:08:30
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ ณ ศูนย์การศึกษาจ.ระนอง
วันที่ 28 ก.พ.65 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเ ...
2022-03-22 21:01:36
ศูนย์ฯระนองจัดประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ครั้งที่​ 4/2565
ช่วงบ่าย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์  ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระ ...
2022-03-02 00:36:52
ข่าวย้อนหลัง