หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงบ่าย วันที่ 9 ตุลาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ช่วงบ่าย วันที่ 9 ตุลาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-10-19 11:40:23

ช่วงบ่าย  วันที่  9  ตุลาคม  2564 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมประชุมโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ตำบลหงาว  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  โดยมีรศ.ดร.วิทยา  เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  เป็นประธาน