หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่​ 5 มกราคม 2565​ เวลา 14.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ​ และอาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะเดินทางไปเยี่ยมชมที่ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย นวัตกรรม เกษตรชุมชนสวนผักดิน จังหวัดระนอง
วันที่​ 5 มกราคม 2565​ เวลา 14.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ​ และอาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะเดินทางไปเยี่ยมชมที่ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย นวัตกรรม เกษตรชุมชนสวนผักดิน จังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-01-19 10:25:51

วันที่ 5 มกราคม 2565  เวลา 14.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  และอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะเดินทางไปเยี่ยมชมที่ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย นวัตกรรม เกษตรชุมชนสวนผักดิน จังหวัดระนอง ของนายธนารัตน์ รัตน์นราทร  ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง