หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > วันนี้ (7 มกราคม 2565) วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัคร และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายละเอียดการส่ง Portfolio ได้ในวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th/
วันนี้ (7 มกราคม 2565) วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัคร และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายละเอียดการส่ง Portfolio ได้ในวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th/

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-01-19 10:36:50

วันนี้ (7  มกราคม 2565) วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัคร  และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายละเอียดการส่ง Portfolio ได้ในวันที่ 14  มกราคม  2565  ที่เว็บไซต์  http://admission.ssru.ac.th/