หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ปี 2-5)
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ปี 2-5)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-20 11:09:29

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ปี 2-5)

ขอให้ส่งเอกสาร ข้อ 1-8 ได้เลย  

โดยยังไม่ดำเนินการใดๆ ในระบบ DSL นะคะ

????????ส่งเอกสารภายในวันที่ 1 - 30 มิ.ย. 2565????????

ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน

????????????ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

เอกสาร กยศ. ปีการศึกษา 2565

งานกองทุน กยศ. กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

(เบอร์โทรศัพท์ 02-1601354/02-1601528)