หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ครั้งที่ 19/2565
การประชุมตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ครั้งที่ 19/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-09-15 15:08:07

ช่วงบ่าย  วันที่ 21 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ครั้งที่ 19/2565 ณ ห้องประชุม A306 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีอาจารย์ ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม