หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงเช้า​ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมทำดีด้วยหัวใจ กับกิจกรรมจิตอาสา “รู้รัก สามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”
ช่วงเช้า​ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมทำดีด้วยหัวใจ กับกิจกรรมจิตอาสา “รู้รัก สามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-12-19 15:08:57

ช่วงเช้า วันที่ 3 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมทำดีด้วยหัวใจ กับกิจกรรมจิตอาสา “รู้รัก สามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564