หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงเช้า วันที่ 28 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง พ.ศ.2566 - 2570
ช่วงเช้า วันที่ 28 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง พ.ศ.2566 - 2570

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-01-18 13:13:37

ช่วงเช้า  วันที่  28  ธันวาคม  2564  อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง  พ.ศ.2566 - 2570  ณ  ห้องประชุมโลหกิจ  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง  ต.เขานิเวศน์  จ.ระนอง  เพื่อจัดทำแผนทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัมนาอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่  โดยมีนายวิเชียร  ทองด้วง  อุตสาหกรรมจังหวัดระนองเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม