หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2565
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-20 10:36:19

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2565 

รายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร สามารถศึกษารายละเอียดและวิธีดำเนินการในระบบ DSL 

ได้จากไฟล์ที่แนบมานี้นะคะ????????????

????????????คู่มือสำหรับผู้กู้ยืมเงิน 

????????????การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน


งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร.02 1601354 , 02 1601528