หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จังหวัดระนองจัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
จังหวัดระนองจัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-08-23 10:47:47

ช่วงเช้า  วันที่  29  กรกฎาคม  2564  อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan)  ประจำปี พ.ศ.2564  จังหวัดระนอง ณ  ห้องประชุมชั้น  4  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน