หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดระนอง (ศูนย์ฯAIC จังหวัดระนอง) ได้ลงพื้นที่สวนกาแฟนายก่อพงศ์ จิตรพรหม บ้านน้ำขาว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เพื่อติดตั้งระบบการรดน้ำอัจฉริยะ (Smart Watering System)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดระนอง (ศูนย์ฯAIC จังหวัดระนอง) ได้ลงพื้นที่สวนกาแฟนายก่อพงศ์ จิตรพรหม บ้านน้ำขาว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เพื่อติดตั้งระบบการรดน้ำอัจฉริยะ (Smart Watering System)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-07-22 16:07:26

วันที่  7 กรกฎาคม  2564   ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดระนอง (ศูนย์ฯAIC จังหวัดระนอง)  โดย  นายพีระพัฒน์ เพชรสังข์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นายฐิติพงศ์  ศรวณีย์กุล ช่างเทคนิคและทีมงาน  ได้ลงพื้นที่สวนกาแฟนายก่อพงศ์  จิตรพรหม  บ้านน้ำขาว  อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  เพื่อติดตั้งระบบการรดน้ำอัจฉริยะ (Smart Watering System) ภายใต้ซึ่งเป็นระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ เพื่อลดต้นทุนด้านแรงงาน เวลา  และทรัพยากรน้ำ