หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการยึดมั่นในจรรยาบรรณและจริยธรรมของการวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง นโยบายการยึดมั่นในจรรยาบรรณและจริยธรรมของการวิจัยและผลงานทาง ...
2023-01-23 10:39:11
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ รับสมัครนักศึกษาใหม่​ ปีการศึกษา​ 2566​ ตั้งแต่บัดนี้​ -​31​ มีนาคม​ 2566
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในสาขารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ศูนย์การศึกษ ...
2023-01-10 14:48:58
สวนสุนันทา' สุดปัง กระทรวง อว. เผย 'สวนสุนันทา' อันดับ 7 มหาวิทยาลัยยอดนิยมมีนักศึกษามากที่สุดในไทย
สวนสุนันทา' สุดปัง  กระทรวง อว. เผย 'สวนสุนันทา' อันดับ 7  มหาวิทยาลัยยอดนิยมม ...
2023-01-10 14:23:25
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง แจ้งปิดให้บริการ จุด Onestop Service ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง แจ้งปิดให้บริการ จุด Onestop Servic ...
2022-12-28 16:33:09
ทรงพระเจริญ
ขอทรงหายประชวรนี้            โดยพลันเป็นปิ่นเป็นมิ่งขวัญ     ...
2022-12-28 15:56:46
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครงาน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1  อัตรา  ตั้งแต่วันที่ & ...
2022-12-28 15:46:56
ประกาศรับสมัครกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากตัวแทนข้าราชการ และตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ
ประกาศรับสมัครกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากตัวแทนข้าราชการ และตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้ารา ...
2022-12-28 14:59:55
ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์)
เตรียมวางแผนให้พร้อม.....สำหรับนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ...
2022-12-28 14:16:48
การตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2564
            กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทา ...
2022-12-28 10:21:09
ข่าวย้อนหลัง