หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การขอผ่อนผัน ฯ ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศ การขอผ่อนผัน ฯ ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 เกิดปี พ.ศ.2546 ไม่ได้เรียน รด. หรือเ ...
2023-09-22 14:24:54
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ที่ https://reg.ssru.ac.th/isqy54
ประกาศ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566เพื่อศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ที ...
2023-09-22 14:21:44
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน ...
2023-08-18 13:48:14
ประกาศ???????????? One Stop Service ชั้น 1 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ปิดให้บริการในวันที่ 12-14 สิงหาคม 2566
ประกาศOne Stop Service ชั้น 1 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองปิดให้บริการในวันที่ 12-14 สิงหาคม 2566จะเปิด ...
2023-08-18 12:00:27
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาระนองจัดโครงการเปิดอบรม ความรู้ ความสามารถ เป็นอาชีพ แคดดี้ (Caddy golf) ให้กับ นักศึกษาเมียนมาร์
วันนี้ (10 ส.ค.66)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาระนองจัดโครงการเปิดอบรม ความรู้ ความสามาร ...
2023-08-18 11:57:03
แจ้งกำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วันที่ 14-16 ส.ค. 2566 (วันซ้อมใหญ่)
แจ้งกำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วันที่ 14-16 ส.ค. 2566 (วันซ้อมใหญ่) เวลา 12.00-13.30 น. ณ บริเวณหน้าอ ...
2023-08-18 11:50:59
ระเบียบการสำหรับการแต่งกายในวันซ้อมย่อย “รับปริญญา” ประจำปีการศึกษา 2566
ระเบียบการสำหรับการแต่งกายในวันซ้อมย่อย “รับปริญญา” ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิ ...
2023-08-18 11:39:51
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนล่าช้า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนล่าช้า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ...
2023-08-18 11:21:24
๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกร ...
2023-08-18 11:13:46
ข่าวย้อนหลัง