หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
***ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ที่ reg.ssru.a ...
2022-11-23 14:56:09
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขยายเวลาการรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขยายเวลาการรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา ...
2022-11-15 14:03:52
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565ที่เว็บไซต์ ---> ht ...
2022-11-15 13:38:08
แจ้งเตือนการยกเลิกรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
แจ้งเตือนการยกเลิกรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ...
2022-11-15 13:14:03
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2565
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ก ...
2022-11-15 13:12:29
ข่าวย้อนหลัง