หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลการแพร่ระบาดของ COVID-19
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลการแพร่ระบาดของ COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-01-18 11:50:37

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลการแพร่ระบาดของ COVID-19

-> ขยายระยะเวลาการชำระลงทะเบียน ถึง 31 มกราคม 2565

-> ขยายระยะเวลาการชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565